הרצאות לחברות וארגונים

הספורט כמטאפורה להצלחה בחיים

ההרצאה שתגרום לכם לעשות את

הצעד הראשון

SHAI ELANCRY 2020.